Zin! Wat betekent dat?

Wie wil niet in een organisatie werken, waarin medewerkers  al hun talenten in mogen zetten

en zich een betrokken waardevolle partner voelen?

Waar iedereen gewoon ZIN heeft in zijn werk?

 

ZIN is namelijk precies waar het omdraait in het werkende leven:

je zinvol voelen

betekenis geven

plezier hebben

 

Je wilt immers als organisatie graag, dat een ieder bijdraagt wat in zijn of haar kracht ligt.

Maar soms lukt dat even niet.

En dan kan blijken dat er best wel wat belemmeringen kunnen zijn om tot de organisatie te komen waar ZIN voorop staat. Belemmeringen, die  soms heel diep verstopt kunnen zijn.

 

Om de kern van ZIN toch te kunnen bereiken is  het nodig om, als medewerker, als team,

als organisatie,  jezelf eens te herzien, jezelf te herpakken en te hernieuwen.

 

Daarbij komen vragen aan de orde als:

- wat drijft ons?

- doen we waar we goed in zijn?

- brengen we iets waar een ander wat aan heeft?

- worden alle talenten ingezet?

 

Het gaat dan ook niet zozeer om het product en het proces, maar om de motivatie die het waard maakt om voor uit je bed te komen!

 

Voor het begeleiden van  een dergelijk verandertraject is "ZIN!" de ideale partner.

Het is de naam van het samenwerkingsverband tussen

De Golf,  organisatie- en adviesbureau

en Nova Cura, bureau voor Levenskunst

 

Het unieke van dit samenwerkingsverband is dat er door de expertise van beide bureaus

een prikkelend verandertraject wordt geboden op zowel team- als op individueel niveau.

 

We bekijken samen met u de oorzaken van het gebrek aan ZIN.

We geven inzichten en gereedschappen, zodat het wél (weer) mogelijk is om waarde toe te toevoegen

aan u zelf en aan de organisatie.

 

ZIN! betekent daarom voor u een uitkomst waarin nieuwe beweging, nieuwe motivatie en nieuwe duurzaamheid in gang wordt gezet!

 

Weverswâl 29 | 9243 JM Bakkeveen | 06 41 01 55 54 | info@novacuralevenskunst.nl