Privacy

Privacy verklaring van Nova Cura

 

Inleiding

Als u als particulier of als organisatie gebruikt maakt van de diensten van Nova Cura,

zullen een aantal gegevens gevraagd en bewaard worden.

Onderstaande verklaring geeft aan hoe we daarmee omgaan.

 

 

Bedrijfsomschrijving

Nova Cura biedt particulieren en organisaties de volgende dienst aan:

begeleiding van veranderings- en ontwikkelingsprocessen (zowel persoonlijke als  organisatorisch), middels consulting, coaching, en training.

 

 

Doel gevraagde gegevens

Nova Cura  vraagt gegevens van

-       particulieren (bij individuele consulten in de relatie coach/cliënt)

-       en organisaties (in de relatie opdrachtgever/opdrachtnemer).  

 

Er zal altijd gevraagd worden naar:

-       (bedrijfs-)naam en naam contactpersoon

-       adres

-       telefoonnummer

-       e-mail adres

 

Dit is noodzakelijk om met elkaar in contact te kunnen komen/te blijven,

o.a. voor het maken van afspraken, delen van informatie en sturen van facturen/offertes.

 

 

Ontvanger gegevens

Deze gegevens worden alleen gebruikt en ingezien door de eigenaar van Nova Cura

(Y. Oost-van Essen). Als iemand via de (https-beveiligde) website van Nova Cura de contactpagina invult, zal dit bericht uiteraard ook op de mailserver komen van de hostende partij (Antagonist).

 

Opslag

Daarnaast zullen samenvattingen van hetgeen samen besproken is, vastgelegd worden in een (met wachtwoord beveiligd) digitaal volgsysteem en in papieren dossiers, die achter slot bewaard worden. Dat is noodzakelijk om een efficiënte voortgang van de ingezette begeleidingsprocessen te kunnen waarborgen.

De papieren en digitale dossiers worden 15 jaar na het laatste contact vernietigd/verwijderd uit het volgsysteem.

Zonder uitdrukkelijke toestemming zullen de bewaarde gegevens niet worden gedeeld met derden.

 

 

Rechten

U heeft de volgende rechten:

-       Recht op inzage: u kunt ten alle tijde de gegevens inzien, laten opsturen/delen Recht op rectificatie: u kunt ten alle tijde gegevens laten wijzigen/aanpassen

-       Recht op overdracht: als u besluit geen gebruik meer te maken van een dienst van Nova Cura en wil over te stappen naar een andere partij, dan kunt u Nova Cura vragen de gegevens over te dragen aan die andere partij.

-       Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: als u niet meer wil dat de bij Nova Cura opgeslagen gegevens gebruikt worden, mag u dat altijd aangeven, en wordt dat geregeld.

-       Recht op het indienen van een klacht: als u betreffende de Privacy een klacht wil indienen, dan gaat dat via Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn over deze verklaring kunt u altijd contact opnemen met Nova Cura.

 

Bedankt voor uw vertrouwen.

 

Bedrijfsgegevens

Nova Cura

Yvette Oost-van Essen

Weverswâl 29

9243 JM Bakkeveen

Tel:   06-41 01 55 54

info@novacuralevenskunst.nl

KvKnr:   01180329

Weverswâl 29 | 9243 JM Bakkeveen | 06 41 01 55 54 | info@novacuralevenskunst.nl